ado1

Kérjük, hogy idén a velünk szorosan együttműködő, bennünket viszonttámogató 
Pünkösdi Egyháznak adjuk egyházi 1 %-unkat!
Technikai szám: 0138.

A másik, civil 1%-unkat ajánljuk fel a
Golgota Keresztény Gyülekezetnek,
mint vallási egyesületnek.
Beírandó adószáma: 18293474-1-42

 

Kérünk benneteket, hogy mindkét százalék felajánlásával
támogassatok bennünket, szolgálatainkat! 

Köszönjük hűséges támogatásotokat!